163 artiklar

Biologisk mångfald

99 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

39 artiklar

Landsbygd

227 artiklar

Livsstil & konsumtion

194 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

bilism

Klimat

Antalet parkeringsplatser kunde halveras

Ett forskningsprojekt i Lerum och Nödinge har studerat hur kommuner kan öka byggandet samtidigt som utsläpp från transporter minskar.

trafikmiljö

Transport

Attitydförändring bättre än elbilar

Trots de tekniska framstegen inom fordonsområdet så måste bilresandet minska. Tyvärr är de personer som använder bilen mest, män över cirka 30 år, minst benägna till förändring. Men det finns hopp - den yngre generationen har andra resmönster.

Hållbara städer

Färre p-platser ska ge dubbla vinster

När storstäderna brottas med ständiga bilköer och bostadsbrist har parkeringspolitik plötsligt blivit en het fråga. Kan sänkta parkeringstal vara lösningen för att minska biltrafiken och frigöra plats för fler lägenheter?

Hållbara städer

Fler cyklister ger stora samhällsvinster

40 procent av dagens bilister i Storstockholm har så kort avstånd till arbetet att de skulle kunna ta cykeln istället. Och fler cyklister kan innebära stora vinster för samhället, enligt rapport från GIH.

Transport

Tyskar väljer elcykeln framför bilen

Folk som skaffar elcykel drar tydligt ned på sitt bilåkande. Det visar tyska forskare i en ny stor studie över trafikbeteende och elcykelanvändning.

Livsstil & konsumtion

Insatser på flera nivåer ska få fler att cykla

Hur övertygar man den ”ovillige” cyklisten att börja cykla? För att få till mer hållbara transporter har Statens väg- och transportforskningsinstut (VTI) undersökt icke-cyklisters attityder och vad som krävs för att få fler grupper upp i sadeln.

Hållbara städer

Därför har massbilismen ingen framtid

Bilismen kommer inte att ha samma dominerande roll i framtidens städer. Starka sociala och ekonomiska drivkrafter, snarare än miljömässiga, kommer göra bilen allt mindre betydelsefull. Det menar Alexander Ståhle, forskare vid KTH, som även förutspår en snabb utveckling de kommande decennierna.