149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

båtbottenfärger

Kemikalier

Tips för mer hållbart båtliv

Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

Vatten

Marin turism – miljöhot eller inte?

Den marina turismen blomstrar och växer i Östersjön. Går det att förena med en bra havsmiljö?

Kemikalier

Båtklubbar måste ta ansvar för gifterna på land

Skötseln av fritidsbåtar under vinterhalvåret ger stora föroreningar på land. Det handlar om höga halter av mycket giftiga ämnen. Forskare vid Stockholms universitet har nu sett över ansvarsfrågan och slutsatsen är att båtklubbar behöver ha tydliga regler och kontrollera att medlemmarna följer dem. Man bör även överväga att göra båtuppläggningsplatser tillståndspliktiga.

Vatten

Miljövänligare båtbottenfärg med kombination av biocider

Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt olika marina organismers giftkänslighet. Kartläggningen gör det möjligt att skapa miljövänligare båtbottenfärger med lägsta möjliga dos av en kombination av riktade biocider.