178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

arktis

Klimat

Förväntningar påverkar miljösamarbete om Arktis

Kommersiella intressen krockar i Arktis, men hur går det egentligen till när länder ska samarbeta för att skydda miljön i området? Det primära är att hitta sin roll, visar forskning som har undersökt hur länderna inom Arktiska rådet beter sig.

Svansen på knolval Arktis

Kemikalier

Hur har kvicksilvret nått Arktis?

Många av Arktis känsliga vattenekosystem uppvisar höga halter av miljögiftet kvicksilver. Det drabbar bland annat inuiter som äter fisk och vilt från regionen. Varifrån kvicksilvret kommer är fortfarande oklart, men det hoppas en grupp forskare nu råda bot på.

Biologisk mångfald

Här skyddas vår mat från utrotning

På Svalbard, djupt begravet i permafrosten, finns domedagsrummet. Där inne bevaras något av det mest värdefulla mänskligheten har. Rummet ska vara skyddat från både krig och naturkatastrofer. Men hur säkert är det egentligen?

Klimat

Dålig luft i Kina kan kopplas till smältande is i Arktis

De omfattande problemen med luftföroreningar som drabbade Kina 2013 hade kopplingar till smältande is i Arktis, visar ny forskning.

Klimat

2016 blev tredje raka rekordvarma året

FN:s klimatorgan WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat och beskriver det som ett extremt år för klimatet. Arktis havsis är också mindre än någonsin.

Klimat

Havets botten skvallrar om glaciärernas framtid

Smälter inlandsisarna kan vi räkna med stigande havsnivåer. Men för att veta hur de stora isarna kommer att bete sig framöver behövs mer kunskap om hur det ser ut på havets botten. Forskare tar nu den okända havsbotten upp till ytan.

Klimat

Molnig vår minskar Arktis is

En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

Biologisk mångfald

”Multistress” för djuren i Arktis

Miljögifter, mindre föda och klimatförändringar tros ligga bakom minskningen av arktiska arter.

Klimat

Bottenrekord för arktiska havsisar

Den arktiska isens utbredning satte ett nytt minimum rekord under den gångna vintern. Det visar satellitövervakning från amerikanska forskare.

isbjörnar flyttar när isen i Arktis smälter

Klimat

Isbjörnar flyttar till issäkra platser

Isbjörnar flyttar till mer issäkra platser i takt med att isarna runt Nordpolen smälter, visar ny studie.

Forskare har hittat höga koncentrationer av koldioxid i fjällbäckar. Nu vill man ta reda på källan till kolet för att få en bättre bild av hela landskapets koldioxidutsläpp.

Klimat

Höga halter av koldioxid i fjällbäckar förbryllar forskare

Forskare i Arktis är förbryllade. Under senare år har man uppmätt väldigt höga koncentrationer av koldioxid och löst organiskt material i fjällbäckar. Ett svenskt projekt ska nu försöka ta reda på var kolet kommer ifrån och därigenom kunna bidra till bättre globala klimatmodeller.

Klimat

Tinande Arktis möter oviss framtid

Efter tre års arbete har det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mistra Arctic Futures gått i mål. Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa morgondagens makthavare att fatta klokare beslut kring en av världens känsligaste miljöer – Arktis.

Vatten

Nya sjukdomar drabbar djurlivet i Arktis

Flera djurarter längs med Alaskas kuster har drabbats av nya sjukdomar. Hos sälar har exempelvis hudförändringar, blödande sår och kala fläckar i pälsen observerats.

Klimat

Vattendrag avger stora mängder växthusgas

Norrländska bäckar och sjöar släpper ut stora mängder koldioxid och metan. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Klimat

Kiselalger ska rena koldioxidutsläpp

I Nordnorge ska arktiska mikroalger rena koldioxidutsläpp från ett smältverk, och samtidigt producera nyttiga omega 3-fettsyror.

Klimat

Klimatforskare: Det går snabbare än väntat

Fyra grader varmare, förändrade nederbördsmönster och ett isfritt Arktis inom 30 år. Hitåt pekar den senaste klimatforskningen. Men trots att forskningen utvecklas och modellerna förbättrats råder fortfarande stor osäkerhet kring många viktiga frågor.

Is som smälter ner i havet

Klimat

Högre havsnivå när Antarktis förlorar glaciäris

En ny studie visar att Grönland och Antarktis förlorar tre gånger mer is idag än för 20 år sedan.

Klimat

Smältande isar hotar Arktis ekosystem

Mikroorganismer i isen är basen för allt levande i Arktis. När isen smälter riskerar därför inte bara isbjörnen att försvinna utan även ett helt ekosystem. Förändringarna i Arktis kan bli så pass snabba att evolutionen inte har en chans att hänga med.