164 artiklar

Biologisk mångfald

100 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

40 artiklar

Landsbygd

228 artiklar

Livsstil & konsumtion

196 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

antibiotika

Livsstil & konsumtion

Bättre förståelse för uppkomsten av antibiotikaresistens

I en ny artikel i Journal of Biological Chemistry visar forskare från Uppsala universitet hur bakterier kan slå ut vår antibiotika.

Livsstil & konsumtion

Små mängder antibiotika kan ge stora resistenseffekter

Ny forskning från Uppsala universitet visar att även låga koncentrationer antibiotika kan orsaka resistenta bakterier.

Livsstil & konsumtion

Miljardbelöning föreslås som incitament för nya antibiotika

Alltför få nya antibiotika utvecklas, men nu har ett konsortium sett över hur utvecklingen av nya antibiotika kan drivas på. Ett av förslagen är att inrätta en belöning på en miljard dollar för varje nytt antibiotika som introduceras på marknaden. 

Livsstil & konsumtion

Ny antibiotika på väg

För att kunna behandla människor som har drabbats av resistenta bakterier behövs ny antibiotika, och nu kan en lösning vara på väg.

Rödbetor

Livsstil & konsumtion

Forskning visar hälsofördelar med ekologisk mat

I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

Kemikalier

Prisfokus kan öka utsläpp av läkemedel

I mer än 10 år har forskare rapporterat om höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig, men nu har forskare från Göteborgs universitet fått inblick i produktionskedjorna.

Livsstil & konsumtion

Antibiotika som ges till djur väntas öka med 50 procent till 2030

Om inte nya policys implementeras väntas mängden antibiotika som ges till djur i livsmedelsproduktionen väntas öka med 52 procent till 2030. Det visar en studie av forskare vid ETH Zürich, Princeton och Cambridge.

Livsstil & konsumtion

Råd att fortsätta antibiotikakuren ifrågasätts

När antibiotika skrivs ut poängterar läkare vikten av att fullfölja hela kuren, även efter att sjukdomssymptomen försvinner. Detta råd ifrågasätts nu av brittiska forskare.

Livsstil & konsumtion

De vill fördubbla antibiotikans livslängd

Forskare vid Göteborgs universitet undersöker nu hur antibiotikaresistens överförs mellan bakterier. Målet är nya läkemedel som kan bromsa utvecklingen av resistens.

Livsstil & konsumtion

Eko-grisar bär på färre resistenta bakterier

Antibiotikaresistens förekommer mindre hos ekologiska grisar än hos konventionella, visar ny forskning. I Sverige är dock skillnaden in lika stor.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikaresistens kostar miljarder

Antibiotikaresistens är inte bara ett hot mot människors liv, enligt nya beräkningar från Folkhälsomyndigheten väntas resistensen kosta sjukvården miljardbelopp.

Mat & jordbruk

Mjölk från behandlade kor kan öka risken för resistens

När kalvar får mjölk från kor som behandlats med antibiotika kan risken öka för resistensutveckling. Det visar ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Livsstil & konsumtion

Forskare kritiserar läkemedelssystemet

Regeringen borde ställa miljökrav på läkemedelsproducenterna och inte bara låta priset styra vilka läkemedel som används, anser forskare.

Livsstil & konsumtion

Jakten på den nya antibiotikafamiljen

Forskningen efter ny antibiotika har halkat efter samtidigt som resistensen ökat. Nu inleds en kapplöpning mellan läkemedelsutveckling och bakteriell evolution.

Antibiotikaresistens

Livsstil & konsumtion

Tungmetaller kan driva på resistensutveckling

Tungmetaller kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Livsstil & konsumtion

Första steg mot mellanstatlig panel om antibiotikaresistens

För några veckor sedan kom en mycket allvarlig rapport från WHO om hur resistensen mot antibiotika ökar i världen. Nu ska representanter från flera FN-organisationer och regeringar, Världsbanken, läkemedelsindustrin och forskarsamhället mötas i Uppsala för att diskutera om och hur man skulle kunna bilda en mellanstatlig panel mot antibiotikaresistens.