De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 8 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2018. Sverige ligger på tolfte plats i Europa, rapporterar SCB.