Kemikalieinspektionen ger svenska odlare dispens att använda sockerbetsfrön behandlade med ett växtskyddsmedel som innehåller Imidakloprid, en förbjuden substans som kan skada humlor och bin, rapporterar Sveriges radio.