Sverige är ett steg närmare att införa obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll. Idag gav regeringen Livsmedelsverket ett uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan om nationella bestämmelser till EU-kommissionen.