Fem myndigheter lämnar på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag på hur en lag om obligatoriska klimatdeklarationer kan utformas. Detta för att det ska bli enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan. Alla transportörer som riktar sig till den svenska marknaden och som också utför resan föreslås omfattas av kravet på klimatdeklaration, rapporterar Naturvårdsverket.