Med ett livskvalitetsprogram, en klimat- och energiplan och ett klimatväxlingsprogram toppar Helsingborgs stad Aktuell Hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommun för tredje året i rad.