Tema / Under Östersjöns vågor

Ge fiskarna större ansvar för fiskeförvaltningen!

Den EU-centraliserade politiska processen runt fiskeriförvaltningen har länge ignorerat värdefull information från andra intressenter, till exempel fiskarsamhället. Det gäller främst deras lokala kunskap om fiskbeståndens tillstånd och dynamik, men även information om de sociala och kulturella aspekterna av fiskeriverksamhet. Det skriver Sebastian Linke, forskare vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet.
05 / 06  2013

Under Östersjöns vågor

Östersjön är ett unikt hav som idag är pressat av övergödning, syrebrist, miljögifter, överfiske och kustexploatering. Läs om hur vi kan förstå utmaningarna, bättre tackla dem och på sikt skydda vårt viktiga och kära hav.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.