Bild

Bilden visar effekten av ett antibiotikum på bakterien Staphylococcus aureus. Till vänster syns resterna av en dödad bakterie. Bakterien till höger är än så länge oskadad och är i färd med att dela sig. Staphylococcus aureus har utvecklat ett antal varianter som är antibiotikaresistenta.

Bilden visar effekten av ett antibiotikum på bakterien Staphylococcus aureus. Till vänster syns resterna av en dödad bakterie. Bakterien till höger är än så länge oskadad och är i färd med att dela sig. Staphylococcus aureus har utvecklat ett antal varianter som är antibiotikaresistenta.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.