Etikett /Övergödning

Övergödning

Vad är övergödning?

Övergödning som även ibland kallas för eutrofiering, vilket betyder ”berikning med näring”. När man pratar om övergödning syftar man oftast på miljöförstöring i våra sjöar och hav.

Övergödning är nämligen en konsekvens av att för mycket näringsämnen som kväve och fosfor hamnar i mark och vatten. De stimulerar tillväxten för vissa organismer, samtidigt som andra får det svårare att överleva, vilket gör att dynamiken i ekosystemet förändras. Överskottet av vissa arter gör att nedbrytningsprocessen – när de dör och faller till botten, förbrukar betydligt mycket mer syre än vanligt. Bottenlevande djur dör av syrebrist och fiskar flyr. Om det sker i en mindre sjö så växer den så småningom igen. Men övergödning är även ett stort problem i Östersjön. SMHI som regelbundet mäter av syrehalten i Östersjön konstaterade i sin senaste mätning 2012 att ett område som är större än Danmark är drabbat av syrebrist.

Anledningen till övergödningen är att mer än 30 000 ton fosfor och upp mot en miljon ton kväve släpps ut i Östersjön varje år. Främst från länderna runt omkring, med utsläpp från jordbruk, bilism, dåligt renade avlopp och industrin.

Under senare tid har utsläppen minskat. Men eftersom vattnet i Östersjön inte cirkulerar lika fritt som i många andra hav, så tar förändringen längre tid.

En svensk skärgårdsvik. Övergödning leder ofta till syrebrist i vattnet, vilket slår ut bottendjuren och i en del fall även fisken.

Övergödning leder ofta till syrebrist i vattnet, vilket slår ut bottendjuren och ibland även fisken.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.