Etikett /Miljögifter

Miljögifter

Vad är miljögifter?

Miljögifter är olika ämnen som är skadliga för människor, djur och natur. Effekten av miljögifter kan variera, men oftast rör det sig om påverkan på muskelfunktioner, ämnesomsättningen, nervsystemet och fortplantningsförmågan. Anledningen till att detta sker är att miljögiftet har tagits upp av, och koncentrerats i levande vävnad.
För att ett ämne ska klassas som miljögiftigt uppfyller de en eller flera av följande kriterier:

  • Ingår inte naturligt i ekosystemet
  • Är fettlösligt kan det tas upp av levande vävnad
  • Bryts inte ner alls, eller väldigt långsamt.
  • Har en bred spridning

Eftersom ämnet kan tas upp av levande organismer vandrar det uppåt i näringspyramiden, koncentreras och blir allt skadligare. Men ofta tar det lång tid innan man kan se de verkliga effekterna av miljögifter. Det gör också att det är svårt att bevisa att olika ämnen är skadliga.

Några exempel på miljögifter

Hittills har man lyckats bevisa att PCB, DDT, dioxiner, tributyltenn, kvicksilver, kadmium och bly är skadliga för människor, djur och natur.

Det finns två olika typer av miljögifter, dels naturliga miljögifter som naturen själv producerar. Och sedan finns det konstgjorda miljögifter som är skapade av oss människor.

Vi började släppa ut dessa i samband med industrialiseringen. Först i samband med den ökade användningen av kol- och olja. Senare i form av tungmetaller som kvicksilver, bly i bensin, koppar och kadmium. Dessa släppte vi ut genom via jordbruket, som drivmedel, i batterier och som bekämpningsmedel.
På senare år har forskare börjat uppmärksamma utsläpp av läkemedelsrester, impregnerande ämnen, och bromerade flamskyddsmedel som miljöfarliga. Det visar sig också att miljögifter ofta kan sprida sig långa sträckor. Via reningsverk, luft, vatten, i samband med ofullständig förbränning och så vidare.

En skylt varnar för höga halter av miljögifterna bly och arsenik vid Vinterviken, strax utanför Stockholm.

En skylt varnar för höga halter av miljögifterna bly och arsenik vid Vinterviken, strax utanför Stockholm.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.