126 artiklar

Biologisk mångfald

78 artiklar

Hållbara städer

28 artiklar

Industri & Energi

149 artiklar

Kemikalier

371 artiklar

Klimat

20 artiklar

Landsbygd

184 artiklar

Livsstil & konsumtion

165 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

44 artiklar

Skog

5 artiklar

Social hållbarhet

55 artiklar

Transport

147 artiklar

Vatten

Etikett

livsmedelsförsörjning

Mat & jordbruk

”Aldrig sett en bransch som är så långt ifrån akademin”

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största bransch, sett till omsättningen, och den har direkt koppling till flera av FN:s hållbarhetsmål. Men bristen på forskning kring hållbar livsmedelsproduktion är stor, menar både branschen och akademin.

Mat & jordbruk

Sjuka tambin smittar vilda humlor

Vilda humlor smittas med virus och parasiter av tama honungsbin. Överföringen av sjukdomar från de tama bina till vilda pollinatörer gör det ännu mer angeläget att kontrollera sjukdomar hos tambina, skriver forskare i Nature.

Mat & jordbruk

Hur ska världens jordbruk klara framtidens torka?

Torka är en utmaning för jordbruket i stora delar av världen och den utmaningen kommer att bli allt större under de kommande decennierna.