Etikett /Klimatanpassning

Klimatanpassning

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning handlar om vad vi i samhället gör för att anpassa oss till nuvarande och framtida klimatförändringar. För även om utsläppen minskas och stabiliseras så kommer vi ändå att påverkas av dess effekter under en lång tid framöver. I dessa åtgärder ingår även att förebygga och minimera all de negativa effekterna som klimatförändringar har.

Rent konkret handlar klimatanpassning om vilka olika åtgärder vi har i samband med höjda vattennivåer, extrem värme, kraftiga skyfall och översvämningar. Konsekvenserna av att inte arbeta med dessa frågor skulle leda till enorma sociala och ekonomiska kostnader.

Läs mer om klimatförändringar i SMHI:s kunskapsbank.

En pojkes står vid en översvämmad väg. Klimatanpassning handlar till exempel om att förhålla sig till den typen av klimatförändring.

Klimatanpassning handlar till exempel som hur ska vi minimera och anpassa oss till det ökade antalet översvämningar.

 

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.