Etikett /GMO

GMO

Vad är GMO?

GMO är en förkortning för genetiskt modifierade organismer. Till skillnad från traditionell avel handlar GMO om att man modifierar organismer direkt i arvsmassan och därmed skapar något som inte hade kunnat bli till på ett naturligt sätt. Som när man genmanipulerat majs för att få dem att producera gift som dödar angripande insekter.

Det finns både för- och nackdelar med GMO, som att gröda kan göras mer tålig mot olika angrepp. Vilket skulle kunna göra att vi kan minska användningen av olika bekämpningsmedel. Samtidigt kan GMO vara ett hot mot mångfalden, som när den blandar sig med vilda organismer, påverkar variationen, och i förlängningen hela ekosystem.
Slutsatsen är att vi i nuläget inte vet tillräckligt mycket om vilka konsekvenser GMO har på längre sikt. Därför är vidare forskning på området viktig.
I Sverige förekommer endast GMO på försöksstadiet, inte kommersiellt.

Ett majsfält. Idag finns GMO-majs som utsöndrar ett gift vilket dödar skadedjur.

Idag finns GMO-majs som utsöndrar ett gift, vilket dödar skadedjur. Det gör att bönderna kan minska besprutningen av majsen.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.