Etikett /Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Vad är ekosystemtjänster?

Med ekosystemtjänster menar vi de tjänster som vi människor får av naturen. Dessa tjänster är helt gratis, samtidigt som de också är helt ovärderliga för vår överlevnad och vårt välbefinnande. I dessa tjänster ingår till exempel syreproduktion, pollinering, vattenrening och mat.
För att det inte ska glömmas bort, utan tas med i beräkningen hjälper begreppet ekosystemtjänster beslutsfattare, förvaltare och samhällsplanerare att inkludera miljöaspekterna när de ska fatta olika beslut. Det kan då röra sig om beslut kring stadsplanering, ökad folkhälsa, och hållbarhet.

Fyra typer av ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra olika kategorier.
Understödjande – Syftar på de funktioner som måste finnas för att allt annat ska kunna fungera. Här inkluderas fotosyntes, näringscykler och när jord bildas.
Tillgodoseende – Syftar på mat och material – konkreta tjänster som naturen producerar och som vi sedan använder oss av.
Reglerande – Syftar på naturliga tjänster som naturen gör, till exempel vatten- och luftrening, pollinering och att bryta ner vårt avfall.
Kulturella – Syftar på de tjänster som är bra för vårt känslomässiga välbefinnande, eftersom de har positiva effekter på vår hälsa. Det handlar då om rekreation, känslomässiga värden, skönhet och andlighet.

En ekosystemtjänst skulle kunna vara det ekonomsika värdet av en liten pojkes möte med och en ekorre i skogen.

En ekosystemtjänst skulle kunna vara det ekonomiska värdet av en liten pojkes möte med och en ekorre i skogen.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.