Etikett /Ekosystem

Ekosystem

Vad är ekosystem?

Ekosystem beskriver ett stort eller litet system som hänger ihop. Den består både av miljön, liksom av alla de varelser som lever där. Exempel på ekosystem kan vara en livet kring en stor sten i skogen, havet eller hela jorden. Det beror på vilken begränsning den som tittar på ett visst ekosystem sätter.

I ett ekosystem samverkar djur och växter i olika näringskedjor. Vilket till exempelvis är när växter binder solenergi och omvandlar den till socker (fotosyntesen). Växterna äts sedan av djur, som kanske äts av andra djur i sin tur. Sedan finns det bakterier, svampar och asätare som bryter ner energin. Varpå den kan tas upp som näring av växterna ifrån jorden. I ett ekosystem kan det finnas flera olika sådana här näringskedjor, och de kan variera i längd.

Det är viktigt att försöka bibehålla balansen i ett ekosystem. Eftersom alla aktörer i ett system, ingår i en större helhet. Utrotas en art kan hela systemet rubbas. Säg att en djurart dör ut, i vanliga fall äter den en viss typ av löv. Det resulterar i att ekosystemet blir helt igenvuxet av löv, vilket självfallet påverkar alla andra som existerar där också.
De största hoten mot balansen i olika ekosystem är miljöförstöring, klimatförändringar och utrotning.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.