Etikett /Djurhållning

Djurhållning

Djurhållning och Djurskydd

Djurhållning handlar om hur människan ska förhålla sig till tamdjur, och i vissa fall även till vilda djur. Djuren bidrar på så många sätt till vårt välbefinnande, inte bara som föda, utan även till biologisk mångfald, som rekreation eller inom turismindustrin. I Sverige regleras vårt förhållande till alla dessa djur genom djurskyddslagen. Den anger bland annat att djur ska behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, liksom ges möjlighet att få bete sig så naturligt som möjligt.

I förlängningen får ofta djurhållning konsekvenser för oss människor och vår miljö. Ofta är det nämligen så att välmående djur producerar mer, har större tillväxt. Vilket gör att produktionen blir mer effektiv, och i förlängningen har en lägre belastning på miljön. Ett exempel är att djur som drivs upp hårt, är känsligare för sjukdomar. För att undvika det får de antibiotika i fodret, vilket ger ett ökat problem med antibiotikaresistens. Det inte sker i Sverige, men är vanligt bland bönder utomlands.

Det bedrivs en hel del forskning i djurhållning, bland annat på odlad fisk för att se hur och om de påverkas av stress, eller vilka konsekvenser avel har haft på ekokycklingar.

En sugga tillsammans med sina hungriga små griskultingar. Grisar har ett naturligt behov av att bygga bo, vilket kan tillgodoses genom god djurhållning.

En sugga tillsammans med sina hungriga små griskultingar. Grisar har ett naturligt behov av att bygga bo, vilket kan tillgodoses genom god djurhållning.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.