Etikett /Bioekonomi

Bioekonomi

Vad är bioekonomi?

Bioekonomi handlar om hur vi börjar använda oss av förnybara naturresurser istället för fossila. Det gäller när vi skapar material, mat och energi. Ett effektivt sätt att göra det på kan vara genom återvinning, genom att upptäcka nya miljövänligare material, men det handlar också om dess framställning. Därför förenar bioekonomin en mängd olika branscher.
Övergången till bioekonomi är i princip oundviklig eftersom efterfrågan på naturresurser hela tiden ökar, i takt med att vi blir fler och fler. Samtidigt kan vi inte förlita oss på fossila ämnen, dels eftersom de skadar miljön, men också för att de kommer att ta slut.

Två vindkraft till havs är en del av bioekonomin, eftersom vindkraft är förnybar

Två vindkraft till havsär en del av bioekonomin, eftersom vindkraft är förnybar.

 

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.