134 artiklar

Biologisk mångfald

80 artiklar

Hållbara städer

32 artiklar

Industri & Energi

152 artiklar

Kemikalier

383 artiklar

Klimat

22 artiklar

Landsbygd

191 artiklar

Livsstil & konsumtion

173 artiklar

Mat & jordbruk

39 artiklar

Övrigt

48 artiklar

Skog

12 artiklar

Social hållbarhet

58 artiklar

Transport

150 artiklar

Vatten

Etikett

barn

skolmatsal

Livsstil & konsumtion

Nya råd för en mer hållbar skolmat

”Mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen.” Så lyder Livsmedelsverkets nya råd till skolorna. Förhoppningen är att de nya råden ska bidra till såväl bättre hälsa som miljö.

Livsstil & konsumtion

Forskare: Vi borde lämna bilarna bakom oss

Nivåerna av luftföroreningar kan vara mycket högre inuti en bil än utanför, det menar den brittiske kemiprofessorn sir David King. Om samma resultat märks i Sverige finns det dock fler svar på.

Hållbara städer

Bly i närmiljön påverkar skolresultat

Barn som har exponerats för bly under sin uppväxt klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för att hamna i kriminalitet, visar en ny forskningsrapport.

Kemikalier

Bly kan påverka barns framtid

Den svenska utfasningen av bly på 70-talet har skapat ett naturligt experiment. Kan det vara så att exponering av bly påverkar ett barns långsiktiga chanser i livet? I nytt projekt ska forskare nu kombinera mossprover med skolbetyg, utbildningslängd och antal brottsutfall.

Livsstil & konsumtion

Kejsarsnittbarn löper större risk för fetma

Det är 40 procent vanligare att barn i åldern två till åtta som fötts genom kejsarsnitt drabbas av övervikt jämfört med barn som föds vaginalt. Det visar ny forskning.

Kemikalier

300 miljoner barn andas skadlig luft

Var sjunde barn i världen lever i områden med luft som är sex gånger giftigare än internationella riktlinjer. Det gör att de riskerar att riskerar att dö före fem års ålder, enligt en ny studie av Unicef.

Livsstil & konsumtion

Trädgårdsodling ska ge förskolebarn bättre hälsa

I Jönköping har forskare vid universitetet, Riksbyggen och Region Jönköpings län gått samman och skapat ett unikt projekt. Målet är att tillsammans med förskolebarn utveckla skogsträdgårdar vid flera av kommunens förskolor.

Kemikalier

Koppling mellan miljögift och småbarnsfeber

Det kan finnas en koppling mellan perfluorerade ämnen i blodet hos gravida och småbarnsfeber. Det visar en ny dansk studie från Syddansk universitet.

Hållbara städer

Barnen leder vägen mot social hållbarhet

En baksida av städernas förtätningsiver är att det bidrar till minskad rörelsefrihet för barnen. Genom att lyssna på och ta tillvara barnens kunskap om sin närmiljö kan samhällsplanerarna hitta lösningar som ger säkrare och mer tillgängliga offentliga miljöer, menar Sofia Cele, samhällsplanerare och forskare vid Uppsala universitet.