Värdefull skogsmark skapar konflikt

av Beatrice Rindevall
Regeringen har avsatt pengar för att inventera nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden, i hela landet. Beslutet lyfter en konflikt. När Skogsstyrelsen klassar ett område som nyckelbiotop kan skogsägarna inte längre sälja skogen från området.
Värdefull skogsmark skapar konflikt
Ullticka (till höger i bild) och granticka är så kallade signalarter. Förekomsten av signalarter ses som ett vanligt tecken på att ett område har höga naturvärden, signalarter används därför som ett hjälpmedel för att identifiera nyckelbiotoper. Foto: Anders Tedeholm/Azote

Mari Jönsson, SLU.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De är viktiga områden som ofta har bra förutsättningar för sällsynta arter, vilket gör att de bör skyddas.
– Nyckelbiotopsområden har fler arter och mer rödlistade arter, alltså arter där överlevnaden inte är långsiktigt säkrad, säger Mari Jönsson, forskarassistent vid SLU.

Skogsägarna har av miljöhänsyn själva beslutat att inte avverka cirka fem procent av sin mark. Mari Jönsson har studerat dessa frivilliga avsättningar.

Preliminära resultat visar att de har stor betydelse för den framtida biologiska mångfalden, att de är ett kostnadseffektivt sätt att skydda arter och att de är viktiga för att motverka negativa konsekvenser av klimatförändringar. Men nyckelbiotoperna hamnar ofta utanför de frivilliga avsättningarna, vilket skapat en konflikt mellan naturskydd och ekonomi.

Kritiserat beslut

När Skogsstyrelsen inventerat ett område som nyckelbiotop får skogsägaren inte någon ersättning från staten för området. Det blir inget formellt förbud för skogsägaren att avverka, men certifierade skogsägare och skogsbolag har i sin miljöcertifiering sagt att de inte ska köpa in skog från en nyckelbiotop. Resultatet blir att skogsägaren lämnas med obrukbar skog utan statlig ersättning och utan möjlighet att överklaga.

Skogsstyrelsen har sedan mitten av 90-talet inventerat skog. I våras beslutade Skogsstyrelsen att pausa inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige på grund av den pågående konflikten.

Beslutet kritiserades starkt av såväl forskare som miljöorganisationer. Som svar avsatte regeringen pengar i höstbudgeten för att hela landet ska inventeras under det kommande decenniet.

Vill lösa problemet

Johan Wester, Skogsstyrelsen.

Samtidigt jobbar parterna på att lösa problemet. Skogsstyrelsen har nu tagit initiativ till en samverkansprocess, för att ta fram förslag till utvecklade arbetssätt och bidra till ökad samsyn i frågor om nyckelbiotoper.

Arbetet väntas vara klart till att den regeringsbeslutade inventeringen ska sätta igång i januari nästa år.
– Den handlar inte specifikt om att lösa ersättningsfrågan. Samverkansprocessen arbetar bredare med frågor om bland annat kvalitetssäkring och kompetensutveckling, hur kommunikation med berörda markägare bör gå till samt hur inventeringen av nyckelbiotoper kan genomföras, säger Johan Wester, senior rådgivare på Skogsstyrelsen.

– Inriktningen i den delen som handlar om inventeringsarbetet är att bedömningen av nyckelbiotoper ska bli mer transparent, objektiv och förutsägbar.

Möjlighet till ersättning

Även om den ekonomiska frågan i detta arbete inte blir helt löst hoppas Skogsstyrelsen att processen skapar en ökad samsyn och ger skogsbruket tydligare planeringsförutsättningar.

Prioriterat är att förbättra kommunikationen mellan de berörda aktörerna och kompetensutveckla personalen kring nyckelbiotoper inom både myndigheter och skogsbruk.

Däremot kan den ekonomiska frågan för skogsägarna lösas på ett annat sätt. Regeringen har beslutat att investera 250 miljoner kronor per år för att kunna erbjuda skogsägare möjlighet till ersättning för områdesskydd.
– Det är mycket positivt med ökade resurserna till ersättning så att markägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter kan erbjudas områdesskydd, säger Johan Wester.

av Beatrice Rindevall

6 kommentarer:

 1. Kommentar från David 26 oktober 2017:

  Du skriver ”Resultatet blir att skogsägaren lämnas med obrukbar skog utan ersättning och utan möjlighet att överklaga.” men det är fel. Det är skogsägarna som själva väljer att gå med i en certifieringsstandard. I och med detta avstår de per automatik från att avverka nyckelbiotoper. På så sätt kan de betinga ett högre pris för virket, så de blir inte alls utan ersättning.

  • Kommentar från Beatrice Rindevall 27 oktober 2017:

   Tack för din kommentar, David! Vi har förtydligat i texten.

   • Kommentar från Christina Lundgren 28 oktober 2017:

    Hej,

    Nej, det stämmer inte. Inga industrier tar emot virket i och med den svenska tillämpningen av FSC:s Controlled Wood. Det innebär att virket är osäljbart oavsett om skogsägaren är certifierad eller inte.

 2. Kommentar från Lars Andersson 25 november 2017:

  Påstående att virket är osäljbart stämmer inte. Det är säljbart till alla, men de som är FSC certifierade vill inte köpa, men alla andra är fria att köpa. Exempelvis lokala byggbolag, enskilda husbyggare både företagare och privatpersoner. Såga timret får man göra på eget sågverk eller någon som vill såga oberoende av FSC. Det som inte är sågbart flisas till energived för eget behov eller till de som vill köpa energiflis oberoende av FSC. Detta förekommer lokalt men salupriset blir nog lägre men kompenseras av den egna verksamheten. Att någon skulle bli dömd för att ha avverkat i nyckelbiotopsområde kan inte stämma. Detta måste vara en missuppfattning i media eller en avsiktligt falsk nyhet. Vänligen kommentera och invänd om möjligt om detta.

  • Kommentar från Beatrice Rindevall 30 november 2017:

   Hej Lars, och tack för din kommentar! Ja, påståendet gäller certifierade. Jag har uppdaterat texten. Att någon skulle bli dömd uttryckts inte i texten, utan tvärtom att det inte finns något formellt förbud för att avverka nyckelbiotoper.

  • Kommentar från Dag Lindgren 2 december 2017:

   Det är mycket oklart vad som gäller för avverkning och andra ingrepp i nyckelbiotop nu och i framtiden. Det har förekommit straff. Fast det inte finns något formellt förbud kan det ändå vara straffbart. Något om detta står på http://skogsforum.se/viewtopic.php?t=30886

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.