132 artiklar

Biologisk mångfald

79 artiklar

Hållbara städer

31 artiklar

Industri & Energi

152 artiklar

Kemikalier

380 artiklar

Klimat

21 artiklar

Landsbygd

190 artiklar

Livsstil & konsumtion

171 artiklar

Mat & jordbruk

39 artiklar

Övrigt

46 artiklar

Skog

12 artiklar

Social hållbarhet

56 artiklar

Transport

150 artiklar

Vatten

Lilla Nyby

Livsstil & konsumtion

Rosa påsar ger kläderna en ny chans

Som första återvinningscentral i landet introducerade Eskilstuna Energi & Miljö förra hösten en särskild återvinningspåse för textilier – den rosa påsen. Målet på sikt är att inget textilmaterial ska gå till spillo.

Vattenkran

Social hållbarhet

”Kvinnor involveras inte i viktiga vattenfrågor”

När fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet satsar samhället på infrastruktur. Men bara infrastruktur räcker inte.

Kemikalier

PFAS kostar samhället miljardbelopp

I Europa orsakar användningen av högfluorerade ämnen mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader årligen. Det visar en beräkning av Nordiska ministerrådet.

Klimat

Klimatdemonstrationer på över 2000 platser

Över 2000 event anordnades idag runt om i världen, inklusive i Antarktis. I Sverige har 270 klimatforskare slutit upp bakom rörelsens syfte.

Skog

Träd viktiga för många arter

Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

Mat & jordbruk

Storsatsning på innovationer krävs inom lantbruket

Lantbrukets roll måste omvärderas i samhällsdebatten. En storsatsning på innovationer krävs för att mätta världens ökande befolkning – och för att undvika krig.

Snabba uppdateringar

Övrigt

Utlovad klimatsatsning i EU:s forskningsbudget

Publicerad 20 mars 2019

En dryg tredjedel av de pengar som EU ska satsa på forskning och innovation under det närmaste decenniet kommer att öronmärkas för forskning om klimat- och miljöproblem, skriver TT.

Vatten

Stort svenskt vattenavtryck i andra länder

Publicerad 19 mars 2019

I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten om dagen per person, men om vattnet som går åt till produktion av mat, kläder och varor, räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 liter. WaterAid släpper inför Världsvattendagen rapporten ”Beneath the Surface” som belyser hur produktion och konsumtion påverkar människors tillgång till rent vatten.

Kemikalier

Företag känner inte till regler om farliga kemikalier

Publicerad 14 mars 2019

Många företag känner inte till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor. Det visar en ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

Livsstil & konsumtion

Luftföroreningar dödligare än tidigare trott

Publicerad 13 mars 2019

Antalet dödsfall som kan knytas till luftföroreningar är fler än man tidigare trott. Forskare bakom en studie i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal beräknar siffran till 8,8 miljoner dödsfall varje år. Det är fler dödsfall än vad tobaksrökningen orsakar, som Världshälsoorganisationen uppskattar orsakade 7,2 miljoner dödsfall 2015.

Klimat

Världen blir grönare

Publicerad 4 mars 2019

Enligt en sammanställning av satellitbilder för perioden 2000 till 2017 är det särskilt Kina och Indien som blivit grönare, rapporterar Sveriges Radio. Ett förändrat klimat och ökade utsläpp av koldioxid som gödslar växtligheten kan vara en av förklaringarna.

 

Mat & jordbruk

Många vinster med att äta som förr

Kan äldre spannmålssorter klara klimatförändringarna bättre? Det ska undersökas i nytt projekt.

Vindkraft

Social hållbarhet

”Sverige måste öka takten”

Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet.

Biologisk mångfald

Lyckosamt att återintroducera rovdjur

Att växtätare undviker platser där det finns rovdjur kan skapa fördelar för växtligheten där, men fördelarna försvinner om rovdjuren gör det. De positiva effekterna kan däremot komma tillbaka om rovdjur återintroduceras.

Biologisk mångfald

Sökaktivitet kan användas för artbevarande

Hur människor använder Wikipedia och internet är starkt kopplat till årstider och naturens säsongsbundna händelser, visar en ny studie.

Biologisk mångfald

Konst ska förhindra växtblindhet

Utan växter inga människor lyder en enkel ekvation. Ändå får den gröna världen ofta nöja sig med att vara en kuliss till vår egen värld.

bostadshus

Hållbara städer

Unga bor hemma allt längre

Unga svenskar bor kvar i föräldrahemmet längre och allt färre unga äger sin egen bostad, enligt bostadsforskaren Anna Granath Hansson vid KTH.

Kylskåp

Livsstil & konsumtion

Konsumtion, kris och bostad – vad har kylskåpet för roll?

Större kylskåp och färre skafferier, genom åren har vårt sätt att förvara vår mat förändrats. Forskare ska nu undersöka varför olika förvaringsmetoder uppstått, förändrats och övergivits.