Extrakt – tidningen om världens viktigaste frågor

Utmaningarna vi står inför är stora. Det kan nog alla som satt sig in i miljö- och resursfrågor intyga. Behovet av förändring och nya sätt att tänka är överhängande, oavsett om utmaningen rör klimatförändringar, stadsutveckling, miljögifter, jord- och skogsbruk, eller hotade ekosystem.

Idag sker dessbättre mer forskning är någonsin på området, både i Sverige och internationellt. Forskning som ger kunskap, idéer och nya lösningar som kan hjälpa oss att ta viktiga steg mot ett mer hållbart samhälle.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används. Vårt mål är att synliggöra den forskning och de utmaningar som finns samt väcka intresse, engagemang och debatt kring frågorna.

Extrakt är en webbtidning som vänder sig till dig som vill vara uppdaterad på forskningsfronten, men tidningen kan läsas och förstås av alla med intresse för hållbarhetsfrågor.

Följ oss och se vad du tycker!

/Extraktredaktionen

Information till forskare och debattörer

Vi tar gärna emot debattartiklar som handlar om forskning och hållbarhet.
Längden är olika, de vi brukar ta in ligger på mellan 7000-10 000 tecken inklusive blanksteg.

Kontakt: extrakt(at)formas.se

Information till frilansare

Extrakt publicerar allt från rappa forskningsnyheter till fördjupande temaartiklar, intervjuer, reportage och debattinlägg inom en mängd olika ämnesområden, alla på temat miljö och hållbar utveckling. Vi skriver en stor del av det journalistiska materialet själva, men köper även artiklar eller reportage från frilansjournalister.

Vi är intresserade av fördjupande artiklar eller reportage som kopplar ihop forskning med samhällsrelevanta frågeställningar. De ska väcka allmänhetens nyfikenhet och gärna beskriva problemen med tydligt lösningsfokus. Av förslagen vi får är brist på forskningskoppling och låg samhällsrelevans de vanligaste anledningarna till att vi tackar nej.

Har du förslag är du varmt välkommen att höra av dig med ett konkret synopsis per mejl. Skicka gärna med exempel på tidigare artiklar du skrivit. Vi försöker svara alla frilansjournalister inom en vecka, och tar det längre tid beror det oftast på att vi inte hunnit diskutera idén på redaktionen ännu.

Kontakt: extrakt(at)formas.se.

formas logga

Extrakt ges ut av forskningsrådet Formas. Formas satsar årligen över en miljard kronor på forskning inom hållbar utveckling.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.