Utredning: Så tar vi itu med slit-och-slängsamhället

Idag presenterades utredningen ”Cirkulär ekonomi”. Där föreslås bland annat ett "hyberavdrag", ett skatteavdrag för att reparera, hyra och sälja begagnat. Målet är att ge material och produkter en längre livslängd samtidigt som avfall och råvaruutvinning minskar.
Utredning: Så tar vi itu med slit-och-slängsamhället
Foto: Mostphotos

Sedan början av 1990-talet har världens samlade förbrukning av naturresurser fördubblats, och till 2050 kan resursförbrukningen fördubblas ännu en gång. Om inte trenden bryts kan det bli mycket dyrt eller omöjligt att nå FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalets överenskommelse. Det skriver företrädare för utredningen idag på DN debatt.

Ett av förslagen i utredningen är att införa ett skatteavdrag för reparationer, begagnatförsäljning och hyra – ett så kallat hyberavdrag. Bland andra förslag märks att öka tillgängligheten till bilpooler, ge kommunerna i uppdrag att förenkla för hushållen att minska sitt avfall och stärka konsumenternas ställning vid begagnathandel.

Dessutom föreslås en nationell samverkan för cirkulär ekonomi mellan stat, näringsliv, forskning, regioner, kommuner och det civila samhället.

”En satsning på cirkulär ekonomi, förankrad på högsta nivå, kan skapa en nödvändig brygga mellan miljö- och näringspolitik och uppnå flera syften”, skriver företrädarna i debattinlägget.

av Beatrice Rindevall

1 kommentar:

  1. Kommentar från Jan Kronberg 26 mars 2017:

    För att upprätthålla standarden använder invånaren i Europa i genomsnitt 13,5 ton material. Det mesta av detta material uppstår i framställning av råvaran och produkten. Mycket av detta material blirtill avfall.

    Utredningen ”Cirkulär ekonomi” är ett steg i rätt riktningen dess förslag genomförs. Utredningen visar att Sverige inte är något föregångsland heller.

    Vad jag själv saknar som förslag är sådana förslag som Frankrike genomfört. Det är förslag som leder till bättre livslängd för produkter vi köper.

    Konsumentens ställning behöver stärkas både vid köpa av nya och begagnade saker.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.