Så mycket är de svenska ekosystemtjänsterna värda

av Johan Lundberg
Den första november redovisade Naturvårdsverket sin stora genomgång av Sveriges viktiga ekosystem och ekosystemtjänster. Sammanställningen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska vara underlag i ett fortsatt arbete med att samhällsekonomiskt värdera ekosystemtjänster.

Naturvårdsverket har i rapporten tittat närmare på utvalda ekosystemtjänster knutna till sju områden: skog, odlingslandskap, sjöar och vattendrag, hav/kust och skärgård, våtmarker, fjällmiljö samt god bebyggd miljö. För dessa områden har man gjort en ekonomisk värdering av den välfärd ekosystemtjänsterna genererar i Sverige, både ur ekonomisk och social synvinkel.

I vissa fall kan värdet av ekosystemtjänster uttryckas i ekonomiska termer, medan det i andra fall inte är lämpligt. Det är dock angeläget att värdet av ekosystemtjänster framöver ingår i beslutsunderlag där det är relevant, skriver Naturvårdsverket.

I rapporten konstateras även att värdering av ekosystemtjänster bör ske i avgränsade sammanhang och med ett tydligt syfte, till exempel genom att utvärdera fördelar och nackdelar med att konvertera ett våtmarksområde till åkermark.

av Johan Lundberg

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.