Östersjön mår bättre

Vattenkvaliteten i Östersjön är betydlig bättre idag än på 50- 60- talet. Fler och effektivare reningsverk kan vara orsaken. Men fortfarande når vattnet inte upp till EU:s krav.
Östersjön mår bättre

Under sommaren har marinbiologer undersökt en rad olika platser längs med kusten i Sörmlands, Uppsalas och Stockholms län. På flera platser har man sett att siktdjupet varit ovanligt klart. Det kan dock bero på sommarens oväder och de senaste veckornas kraftiga blåst.

– Siktdjupen återspeglar hur mycket näringsämnen och övergödning det finns i vattnet. Dåliga siktdjup blir det när det är mycket gödning i vattnet. När det blåser så envist trycks det varma ytvattnet ut från kusten och ersätts med kallt djupvatten som innehåller mycket näringsämnen men mindre mängd plankton, säger Ulf Larsson, docent i systemekologi vid Stockholms universitet, till SvD.

Så någon tydlig tendens på utvecklingen under de sexton år som man gjort dessa mätningar är enligt forskarna svåra att utläsa. Men vattnet har blivit bättre om man tittar på utvecklingen ur ett längre perspektiv.

– På 50- och 60-talen var vattnet längs kusten på vissa ställen av fruktansvärt dålig kvalitet. I dag är situationen enormt mycket bättre på dessa ställen. På de år vi har mätt är det svårt att fastställa en generell förbättring, säger Ulf Larsson till DN.

Den förbättrade vattenkvaliteten tror forskarna beror på att vi sedan 1970-talet fått fler reningsverk och en ökad medvetenhet om den känsliga marina miljön

Men trots att Östersjön mår bättre uppnås inte kraven i EU:s vattendirektiv. Vattnet längs med Svealandskusten är ”måttligt” bra på EU:s femgradiga skala bestående av hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Vattenkvaliten måste hålla hög eller god status för att leva upp till kraven. Vattendirektivet ska uppfyllas av medlemsländerna till 2027.

Fakta:

Sedan 2001 mäter Svealands kustvattenvårdsförbund, två gånger per år, miljötillståndet längs hela Svealandskusten.

Proverna tas vid 200 mätpunkter från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder.

Vid provtagningarna mäter man salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Notiser &
Omvärldsbevakning

Klimatet större fråga för unga
Skogsprojekt vann Hack for Sweden
Regeringen går vidare med klimatskatt på flyg
De vill fördubbla antibiotikans livslängd
Blåmesens matvanor ska studeras
Rekordhög köttförbrukning
Miljardnedskärning hotar miljömyndigheter i USA
Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.