Mer skräp i Sverige

I Sverige uppkom 2014 totalt 167 miljoner ton avfall. Det är en ökning med över 11 miljoner ton jämfört med 2012, visar ny statistik som Naturvårdsverket har låtit ta fram.
Mer skräp i Sverige

Gruvavfallet dominerar avfallsmängderna och har fortsatt öka under de senaste åren som en följd av att produktionen inom gruvnäringen ökar. Därefter kom byggavfall följt av restprodukter från avfallsbranschen (skrot, avfallsrester, aska).

Positivt är att den totala mängden matavfall i Sverige har minskat.
– De senaste siffrorna visar att pappersavfallet minskar och mängden matavfall till rötning ökar, vilket visar att avfallshanteringen går åt rätt håll på flera sätt, säger Staffan Ågren, handläggare på Naturvårdsverket.

De flesta återvinningsmålen uppnås för bilar, el- och elektronik, batterier, däck, lantbruksplast, kontorspapper samt för glas-, kartong-, metall- och träförpackningar. Materialåtervinningsmålen för PET-flaskor och aluminiumburkar inom pantsystemet uppfylldes inte, och inte heller för plastförpackningar.

För el- och elektronikprodukter uppnås insamlingsmålet med råge. 14,8 kilo per invånare samlades in att jämföra med EU:s mål på 4 kilo per invånare. För batterier nås däremot inte insamlingsmålet.

En komplett lista över uppkommet avfall finns här.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Notiser &
Omvärldsbevakning

Klimatet större fråga för unga
Skogsprojekt vann Hack for Sweden
Regeringen går vidare med klimatskatt på flyg
De vill fördubbla antibiotikans livslängd
Blåmesens matvanor ska studeras
Rekordhög köttförbrukning
Miljardnedskärning hotar miljömyndigheter i USA
Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.