Bild

En skylt varnar för höga halter av miljögifterna bly och arsenik vid Vinterviken, strax utanför Stockholm.

En skylt varnar för höga halter av miljögifterna bly och arsenik vid Vinterviken, strax utanför Stockholm.