Vägen till Paris-målen

av Johan Lundberg
Vad behöver ske de närmaste 30 åren för att världen ska klara 2-gradersmålet? En grupp forskare ger ett konkret svar på frågan i en artikel i Science - och slutsatsen är svindlade.
Vägen till Paris-målen
Forskare har tagit fram en ”vägbeskrivning” för hur 2-gradersmålet ska uppnås. Foto: Chad Mcdermott/Mostphoto

Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att begränsa utsläppen av växthusgaser till en nivå som motsvarar 2 graders temperaturhöjning i slutet av detta århundrade.

Målet är tydligt – men hur ser egentligen vägen ut dit? Vilka konkreta åtgärder och samhällsomställningar kommer behöva ske?

För att ge en så tydlig bild som möjligt av detta har en forskargrupp, med bland annat Johan Rockström i spetsen, tagit fram en ”vägbeskrivning” för hur 2-gradersmålet ska uppnås. Rapporten visar att världens står inför en enorm utmaning, på en nivå som få kanske insett.

För att klara klimatmålen, utan att använda geoengineering (minska solinflödet i atmosfären), behöver världen hantera tre huvudfrågor:

1. De globala utsläppen av koldioxid från energi och industrisektorer behöver minska med hälften – varje decennium – fram till 2050.

2. Nettoutsläppen av klimatgaser från landanvändning– t ex från jordbruk och avskogning – måste minska succesivt så att de vid 2050 är noll. Detta samtidigt som världens befolkning ökar.

3. Teknik för att utvinna koldioxid ur atmosfären behöver utvecklas och skalas upp till en nivå där den vid 2050 årligen kan fånga in 5 gigaton koldioxid ur atmosfären. Detta är dubbelt så mycket koldioxid som hela världens träd och jord bidrar med i kolsänka.

– Det världen behöver göra handlar om mycket mer än att lägga till sol och vindenergi. Det är en snabb utfasning av kol, plus en revolution inom livsmedelssektorn, plus en hållbarhetsrevolution, plus en enorm teknikutveckling för att utvinna koldioxid ur atmosfären i stor skala, säger Johan Rockström.

av Johan Lundberg

3 kommentarer:

  1. Kommentar från Henry Kallioniemi 13 april 2017:

    Om dessa åtgärder alla är nödvändiga, vilket jag inte betvivlar, så är Parismålet ej möjligt att nå. Ingen av dessa tre, var för sig nödvändiga, åtgärder kommer att genomföras. Den sista kräver dessutom en teknikutveckling som ej finns vetenskaplig, finansiell, praktisk eller politisk grund för. Var ska koldioxidlagren byggas, av vem och hur?. Byggena kräver dessutom stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. De första två målen är dock tekniskt och praktiskt möjliga men det saknas politiskt mod att genomföra de ransoneringar i den mest utvecklade världen som krävs.

  2. Kommentar från Lars Dahlberg 13 april 2017:

    Extrakt gör en viktig insats genom att fokusera på och tydliggöra vad vi alla – individer, stater, internationella organisationer – måste göra för att rädda oss själva och vår planet,

  3. Kommentar från Per Sundin 25 april 2017:

    Jodå, visst kan det gå, men fortfarande är tåg dyrt och bil billigt. Min son behövde ta sig mellan Göteborg och Linköping t o r i vintras. Tåg kostade 1600 kr, hyrbil 900 kr. För en person! Flyg konkurrenskraftigt till alla tänkbara platser i världen, t o m mellan Sundsvall och Stockholm t o r: tåg 1200 kr flyg 1100 kr. Någon måste vara andras föredöme och Sverige är inte på G.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.