Tusentals skärgårdsöar kan slukas av havet

En fjärdedel av Stockholms skärgårdsöar kan vara borta om 100 år på grund av klimatförändringar, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.
Tusentals skärgårdsöar kan slukas av havet
3000 öar i Stockholms skärgård kan vara borta år 2100. Foto: Mostphotos, Sten-Åke Stenberg
Alma Strandmark, SU.

Alma Strandmark, SU.

Hallå där Alma Strandmark, forskare vid Stockholms universitet, som i början av juni disputerade med sin avhandling om hur klimatförändringen påverkar Östersjöns strandekosystem.

Vad har du kommit fram till?

Jag har sett att en relativt liten höjning av havsnivån, på en halv meter, kan göra att 3000 av Stockholms skärgårds cirka 12 000 öar riskerar att försvinna. Det är ganska troligt att det kommer hända när de som är barn i dag har hunnit bli gamla, runt år 2100.

Vad baseras scenariot på?

Det är ett otroligt brett spann mellan olika forskningsprediktioner av havsnivåns höjning med 1,5 meters skillnad mellan det lägsta och det högsta scenariot. En höjning med en halv meter är relativt lågt beräknat och det är inte säkert att det kommer att hända exakt om hundra år men förr eller senare kommer det att ske.

Vad skulle det innebära?

Utöver förlust av markyta riskerar vi att förlora den stora artrikedom som finns på öarnas stränder och på strandängar i grunda vikar. Det skulle exempelvis minska mängden spindlar och skalbaggar eftersom deras mångfald påverkas både av öarnas storlek och antal. Eftersom spindlar och skalbaggar är föda för strandfåglar, kan även de påverkas.

Kan vi göra något för att bevara arterna?

En möjlig åtgärd är att ta bort så kallade spridningsbarriärer inåt land. En spridningsbarriär kan vara mänskliga eller naturliga konstruktioner, till exempel skog som kantar en strandäng. I Stockholms skärgård var i stort sätt alla öar betade förr i tiden vilket gjorde att öarna hölls mer öppna. I ett sånt landskap kunde strandorganismerna flytta sig längre inåt land men i dagens ölandskap är det inte möjligt eftersom skogen står i vägen.

Hur påverkar landhöjningen?

Utan den skulle vi redan ha problem med höjda havsnivåer i Stockholms skärgård. I dag har vi en jämviktslinje strax söder om Stockholm (Norrköping) där landhöjning och havsnivåhöjning tar ut varandra. Söder om den linjen har vi redan i dag problem med stranderosion och förlust av habitat. Prediktionerna för framtiden säger att havsnivåerna kommer stiga snabbare och snabbare och då kommer även skärgården att drabbas.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Jag vet inte vad nästa steg blir, men jag skulle gärna vilja fortsätta att arbeta med klimatförändringar, gärna i områden där det har större påverkan exempelvis i Medelhavsområdet där vi redan nu ser effekterna av klimatförändringar i form av torka.

av Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.