Ekologiskt eller inte - odlingssättet lämnar spår i växten

Det är inte bara till det yttre som ekologiskt och konventionellt odlade grödor ser olika ut. Ny forskning visar att även innehållet skiljer sig.
– Ekologiska grönsaker har ett högre pris, och det finns ett incitament för fusk. Det här kan vara ett sätt att bekräfta att en gröda, som utges för att vara ekologisk, faktiskt är det, säger Axel Mie, forskare vid Karolinska Institutet.
Ekologiskt eller inte – odlingssättet lämnar spår
Forskare har studerat ekologisk och konventionellt odlad vitkål och funnit att den ämnesmässiga sammansättningen skiljer sig. Vilken betydelse detta har för växtens näringsvärde och i förlängningen människors hälsa är ännu för tidigt att säga. Foto: Sven-Erik Arndt/Azote

Det är ett dansk-svensk forskarlag som studerat ekologiskt och konventionellt odlad vitkål och funnit anmärkningsvärda skillnader i den ämnesmässiga sammansättningen.
– När det gäller enstaka ämnen såg vi inga drastiska skillnader, utan det var när vi tittade på helheten, som vi såg att det är själva förhållandet mellan de olika ämnena som skiljer sig åt, vilket betyder att de ekologiska och konventionella grödornas ämnesomsättning är olika, säger Axel Mie, vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Axel Mie forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Susanne Hennig

Axel Mie forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Susanne Hennig

Olika upptag av näringsämnen

Forskarna tror att skillnaden främst kommer av grödornas tillgång till och förmåga att ta upp näring. I den ekologiska odlingen är exempelvis tillförseln av kväve och fosfor mindre.
– Det beror bland annat på att man gödslar mindre i ekologisk odling. Man ger också en annan typ av gödsel, exempelvis stallgödsel, som först måste mineraliseras av mikroorganismer i jorden innan grödorna kan ta upp näringen, på så sätt blir näringen inte lika tillgänglig för växterna, säger Axel Mie.
– I den konventionella odlingen så använder man gödsel i direkt mineralform. Konventionella grönsaker kan därför ta upp mer kväve och fosfor. Det var bland annat orsaken till att vi först misstänkte att det kunde vara en skillnad.

Betydelse för hälsan

Vilken betydelse dessa skillnader har för växtens näringsvärde är ännu oklart.
– Det är för tidigt att säga vad detta betyder. Vi har försökt att identifiera de 20 ämnen som skiljer sig mest mellan ekologisk och konventionell vitkål, men eftersom de allra flesta inte är kända eller finns beskrivna så vet vi inte vad de har för funktion.

Därför är det också fortfarande svårt att säga om skillnaden kan ha en betydelse för vår hälsa.
– Det kan finnas en skillnad för hälsan som nödvändigtvis inte beror på antalet vitaminer och näringsämnen i en gröda, det är möjligt att det är andra saker i grödorna som är viktiga för hälsan, säger Axel Mie.
– Traditionellt när man tittar på näringsinnehållet i mat, så tittar man exempelvis på mineralämnen, vitaminer, fett, protein och kolhydrater. Men det ger inte en fullständig bild av hela växten.

Säkerställa en gröda

Men de tydliga skillnaderna mellan ekologiska och konventionella grödor kan enligt forskarna i framtiden ha en stor betydelse i andra sammanhang. Metoden för att kartlägga alla ämnen i en gröda kan exempelvis komma till användning om man vill ursprungsspåra en gröda för att säkerställa att den faktiskt är ekologiskt odlad.
– Med tanke på att efterfrågan på ekologiska grönsaker ökar, och att dessa har ett högre pris, så finns det ett incitament för fusk. Det här kan vara ett sätt att bekräfta att en gröda, som utges för att vara ekologisk, faktiskt är det.

av Cathrine Beijer

2 kommentarer:

 1. Kommentar från Tommy Öhman 10 april 2014:

  Något liknande konstaterade väl Bengt Lundegård redan på 90-talet?
  Att det snabba kvävet hindrade växten från att ta upp mikronärings-ämnen. Men som då den ekologiska kunde göra mer naturligt.

  Dessutom har väl mikronäringsämnena minskat med 30-40% sedan
  60-talet i jordar med ensidig odling och frånvaro av organisk gödsel?

  Tommy Öhman

 2. Kommentar från Lars Svensson 7 oktober 2014:

  Ekologisk eller konventionell odlad vitkål är helt ovidkommande.
  Om vi byter bort alla sockerhaltiga livsmedel och köper vitkål för
  samma värde, skulle vår hälsostatus förbättras avsevärt.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.