Mark- och byggsektorn står för stor del av kommunernas utsläpp

En miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten gjort visar hur kommunernas inköp påverkar miljö och klimat.
Mark- och byggsektorn står för stor del av kommunernas utsläpp
Kommunernas största miljöpåverkan kommer från bygg, livsmedel och transporter.

Upphandlingsmyndigheten har gjort en inköpsanalys och tittat på kommuners miljöpåverkan från varor, tjänster och entreprenader, kallat en miljöspendanalys. I analysen redovisas klimatpåverkan, utsläpp av inandningsbara hälsoskadliga partiklar och påverkan från landanvändning.

Störst del av kommunernas klimatpåverkan, med cirka 32 procent, har entreprenadarbeten och varor och tjänster inom mark- och byggsektorn.

– Den enskilda kategori som bedöms ha störst klimatpåverkan är drivmedel, medan inköpen av livsmedel har störst påverkan när det gäller landanvändning. Miljömål och hänsyn som handlar om biologisk mångfald är därför viktiga vid upphandling av livsmedel, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten som gjort miljöspendanalysen i ett pressmeddelande.

År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är ungefär en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp.

av Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.