Fastighetscertifiering med människan i fokus

av Karin Montgomery
Minskad sjukskrivning, mer empati och färre konflikter, det hoppas forskare vid bland annat SLU uppnå med ett nytt certifieringssystem för arbetsmiljöer.
Fastighetscertifiering med människan i fokus
Personer som vistas i gröna miljöer trivs bättre, har bättre korttidsminne och visar mer empati gentemot varandra, enligt forskare vid SLU. Foto: Mostphotos

Personer som vistas i gröna miljöer trivs bättre, har bättre korttidsminne och visar mer empati gentemot varandra. Det är faktorer som forskare vid SLU i Alnarp har tagit fasta på.
– Mer empati innebär färre konflikter på arbetsplatsen, vilket ger bättre resultat både socialt och ekonomiskt, säger Erik Skärbäck, professor emeritus vid SLU i Alnarp.

I ett stort samverkansprojekt ska forskare nu ta fram ett certifieringssystem som ska göra det lättare för företag att få till en bra arbetsmiljö.

Byggnader poängsätts

Erik Skärbäck

Erik Skärbäck, professor emeritus, SLU. Foto: Agneta Borg Nilsson

I projektet ska ett rankingsystem tas fram, där byggnader tilldelas poäng utifrån åtta olika miljöpsykologiska upplevelsekaraktärer (alla de åtta olika karaktärerna finns beskrivna i faktarutan) framforskade av bland andra professor Patrik Grahn, SLU.

Mest avstressande av dessa karaktärer är de som skapar lugn, trygghet och platser med växtlighet och liv. Det kan exempelvis handla om att skapa gröna och öppna ytor i en kontorsmiljö.

Cirka 40 fastigheter ingår i projektet – bland annat skolor, sjukhus, kontor och polishus med häkten – tanken är att systemet ska vara tillämpbart på alla typer av byggnader. I ett första steg skickas enkäter ut till hyresgäster och användare för att ta reda på hur de upplever sin miljö i dag.

Ett system för människor

Dessutom gör fastighetsägarna, med hjälp av experter, en självskattning av de åtta karaktärerna. Utifrån detta grundmaterial går man igenom hur förbättringar kan göras. Utöver certifiering, vilket är ett sätt att möta användarnas krav och behov, ger detta också underlag till företagens hållbarhetsredovisningar.

– Men det är inget som vanliga känner sig berörda av. Vi vill ta fram ett system för människorna i byggnader.

Sverige ligger i forskningsfronten vad gäller studier av gröna miljökvaliteter och miljöupplevelsers påverkan på människors välbefinnande. I dag finns det certifieringssystem för exempelvis klimatpåverkan och energiförbrukning i fastigheter.

– Men det är inget som vanliga känner sig berörda av. Vi vill ta fram ett system för människorna i byggnader, säger Erik Skärbäck.

Nio stora fastighetsbolag medverkar i projektet och slutmålet, att få ett certifieringssystem på plats, är unikt.
– Det finns inget liknande certifieringssystem internationellt i dag.

Bättre samarbetsklimat

Men det kvarstår utmaningar för att nå dit.
– Byggbranschen har gamla strukturer med starkt fokus på antal kvadratmeter och läge. För bostäder är kvaliteten viktig men det har inte slagit genom på samma sätt inom offentliga och kommersiella miljöer.

Vilken betydelse förväntas projektet att få?
– Vår hypotes är att antalet konflikter minskar och att empatin ökar. Bättre samarbetsklimat ger i slutändan mindre sjukskrivningar och högre lönsamhet för företagen. Varje procentenhets minskad sjukskrivning sänker kostnaden för staten med 300 miljoner kronor, säger Erik Skärbäck.

av Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.