Växter och djur behöver grön infrastruktur

Landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader. Det gör det svårare för arter att sprida sig och nu kartlägger landets länsstyrelser miljön för att i nästa steg kunna föreslå åtgärder som ska binda ihop naturen.
Växter och djur behöver grön infrastruktur
Landskapen blir allt mer uppdelade vägar och byggnader, vilket försvårar för arter att sprida sig. Foto: Tommy Svensson, Mostphotos

Grön infrastruktur är ett relativt nytt begrepp som handlar om att skapa nätverk av natur så att växter och djur kan leva och förflytta sig i ett föränderligt landskap. Olika arter behöver olika livsmiljöer och spridningsvägar mellan platser för att få skydd, hitta mat och fortplanta sig.

– Kartläggningen av värdefull natur som nu pågår i hela landet ska ge ett nytt helhetsperspektiv genom en fördjupad förståelse för landskapets kvalitéer och ekologiska samband, säger Ingrid Johansson Horner, projektledare för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om grön infrastruktur, i ett pressmeddelande.

Hösten 2018 ska alla landets 21 länsstyrelser ha tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. De ska ligga till grund för prioriteringar av insatser.

Jönköpings län är först av länen med att skicka sin regionala handlingsplan på remiss till bland annat till länets kommuner och kommunala bostadsbolag, mark- och skogsägarorganisationer, näringslivet, ideella organisationer och grannlänen.

– Som exempel har mänskliga aktiviteter i länet medfört en omfattande fysisk påverkan på våra sjöar och vattendrag vilket lett till försämrade livsmiljöer för många vattenlevande arter. Det pågår en torrläggning av landskapet. I handlingsplanen finns åtgärder som syftar till att öka landskapets vattenhållande förmåga och den biologiska mångfalden med många vattenlevande arter, säger Linda Hassel, projektledare för grön infrastruktur på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Under oktober har Naturvårdsverket och länsstyrelserna rapporterat om sina pågående uppdrag med grön infrastruktur till regeringen.

av Karin Montgomery

2 kommentarer:

 1. Kommentar från Marie Stenseke 14 november 2017:

  Jag har inget emot att livsförutsättningarna för växter och djur stärks, men två kritiska synpunkter på artikeln och det som framförs i den:

  1. Hur kan man tala om grön infrastruktur och helhetssyn på landskapet utan att ta upp människors behov av gröna stråk, och göra kopplingar till friluftsliv. I fråga om utvecklingen av grön infrastruktur så finns utmärkta förutsättningar för att koppla till uppfyllandet av Sveriges 10 friluftspolitiska mål.

  2. Vad har bilden med texten att göra? Korna går på en betesåker, bebyggelsen ser ut att ligga i traditionella lägen, få av byggnaderna är nya
  och vägen följer, att döma av storleken och kurvan, en gammal sträckning, där ytan varit hårdgjord och svårpasserad sedan länge för de arter som inte kan ta sig över den idag.

  • Kommentar från Karin Montgomery 16 november 2017:

   Tack för din kommentar! Den aktuella texten är en kortare notis, i denna typ av text ligger fokus på en snabbare typ av rapportering av nyheter, denna gång var ursprunget ett pressmeddelande från Naturvårdsverket. Vi gör även längre artiklar där vi har möjlighet att gå mer djuplodande in i frågor. Vi tar med oss dina synpunkter inför planeringen av kommande artiklar och hoppas att på så sätt kunna ge en mer nyanserad bild av frågan.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.