Ämnesområde /Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald/biodiversitet?

Biologisk mångfald beskriver variationen av liv på jorden. Det gäller inom arter, mellan arter och för hela ekosystem. Idag har vi lyckats namnge cirka 1,5 miljoner olika arter, av de uppskattningsvis 5 – 100 miljoner som totalt finns.
På det stora hela skulle man kunna säga att biologisk mångfald är viktigt att värna om, eftersom det gör att hela systemet blir starkare. Rent konkret är det för att:

  • Ingen inavel inom arter ska ske. Konsekvenserna av inavel kan resultera i genetiska fel, brister i förmågan att kunna motstå sjukdomar och möjligheten att kunna anpassa sig till nya förutsättningar.
  • Vi inte riktigt vet vilka olika arter som är viktiga för att ett ekosystem. Om en art dör ut kan det drastiskt påverka andra arter, deras föda och så vidare. Grundperspektivet blir därför att alla arter fyller en funktion och är viktiga.
  • För att ekosystem bidrar till att binda solenergi, rena vatten, producera syrgas och reglera klimatet.

Generella fördelar med en stor artrikedom är också att det bidrar till produktion av nya grödor, medicinska upptäckter, eller för att naturen aldrig upphör att vara en stor inspirationskälla för oss alla som lever i den.
Dessutom finns det moraliska och etiska aspekter. Bara för att en art inte fyller en direkt funktion för oss människor så betyder inte det att vi har rätt att utrota den. Den arten är troligtvis enormt värdefull för sin avkomma och för sin omgivning.

Världen värnar biologisk mångfald

Sedan 1992 finns det en bindande överenskommelse mellan världens alla länder; ”Konventionen för biologisk mångfald”. I den har alla länder gemensamt gått med på att verka för att bevara den biologiska mångfalden, att hållbart bruka dess beståndsdelar och att rättvist fördela den nytta som kan utvinnas ur den.
De största hoten mot den biologiska mångfalden är främst miljöförstörelse, liksom att jordbruk, skogsbruk och fisket har effektiviserats under senare tid. Det gör att olika organismer inte kan lever på samma naturliga sätt längre.
Att ha en artrikedom innebär att man har ett starkt system, men som vi alla vet med system så är det aldrig starkare än sin svagaste länk.

I ArtDatabanken kan du se hur läget ser ut för olika arter i Sverige.

Olika sorters blommor på en sommaräng är ett exempel på biologisk mångfald

Olika sorters blommor på en sommaräng är ett exempel på biologisk mångfald.

 

 

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.